GIR.BA joomla templates

Shop Cart

[ ... ] Items
Go to checkout
VirtueMart
Vaša košarica trenutno je prazna.

Ashima

Ashima u potpunosti osigurava da svi njihovi proizvodi zadovoljavaju zahtjeve kupaca / krajnjih korisnika, a prihva?a industrijske zahtjeve navedene u razli?itim standardima EN.

Ashimini testovi doseu mnogo dalje od EN zahtjeva, i u tu svrhu je dizajniran i razvijen poseban stroj za testiranje. Razlog lei u ?injenici da informacije dobijene na osnovu EN testiranja, koje se odnosi testiranju na kompletnom biciklu, ne omogu?uju pristup prijeko potrebnim znanstvenim informacijama u cilju poboljanja/razumijevanja ko?ionih performansi naspram potreba potroa?a/korisnika.

Osim toga sustav EN certificiranja je otvoren za ispitivanje, tako da proizvo?a?i mogu jednostavno koristiti najbolji sustav ko?enja / viljuke / felgi / diskova / guma / ramova i bezbroj drugih komponenti koje uti?u na ko?enje bicikla, za njihovo ispitivanje bicikla, a time i pravih svojstava pakni.


Ashima je dizajnirala testni stroj koji je u rangu sa onima koji se koriste u automobilskoj industriji, pri ?emu se kota?/disk simultano okre?e oko svoje ose, dok ko?nica optere?uje rad kota?a pomo?u ra?unala i permanentno se kontroliraju i prate svojstva ko?ionog sistema. Ovaj pristup prua mnogo vie informacija od jednostavnog EN testiranja. Na ovaj na?in se moe izravno pristupiti rezultatu ko?ione sile i permanentno pratiti rad ko?ionog sistema u razli?itim atmosferskim uslovima, i razli?itim zahtjevima korisnika. Temperaturni senzori montirani ispod ko?ione povrine pruaju vrijedne informacije. Ovaj pristup omogu?uje Ashimi kreirati i razviti ko?ionu povrinu pakne za najbolje perfomanse ko?enja u razli?itim temperaturnim uslovima.
Osim simuliranja EN testiranja, Ashima tako?er obavlja i dinami?ke testove u vidu rotiraju?e inercije (simultano teini bicikla + jaha?), te se na ovaj na?in dolazi do true istinskih ko?ionih performansi.


Naravno, pored vlastitih testova, Ashima koristi i polje javne kritike gdje potuje rezultate testiranja neovisnih agencija za testiranje i korisnika (biciklista) akridetovanih u biciklisti?koj industriji.

More in this category: « BK Laste

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.